Wrat- of moedervlek verwijderen

Veilige en efficiënte verwijdering van wratten en moedervlekken

Wratten

Wratten zijn goedaardige huidgezwelletjes. Ze worden veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV). Er bestaan meer dan 100 verschillende soorten HPV. Sommige veroorzaken wratten op de huid of slijmvliezen. Het virus wordt overgebracht door direct huidcontact, en overleeft goed in een vochtige omgeving (zwembaden, douches en sportkleedkamers of natte handdoeken). Vaak dringt het virus de huid binnen langs een ingangspoort. Dat kan een klein wondje zijn. Mensen met een verminderde weerstand zijn gevoeliger voor infectie met het virus.

We maken een onderscheid tussen genitale en niet-genitale wratten: de genitale (condyloma acuminata) komen voor op de geslachtsorganen, de niet-genitale elders op het lichaam. Onder deze laatste categorie vallen:

  • klassieke wratten (verrucae vulgares) die overal op de huid kunnen voorkomen, maar vooral op handen (80%), ellebogen, voeten en knieën. Er zijn ook draadvormige (filiforme) wratten die eerder voorkomen in het gezicht;
  • platte wratten (verrucae planae);
  • wratten op de voetzool (verrucae plantares)

De behandelingmogelijkheden

Cryotherapie

De wratten kunnen worden behandeld met bevriezen met een vloeibare stikstof (cryotherapie) dat een temperatuur heeft tot -170°C. Die zeer lage temperatuur doet de wrat afsterven. Dit is wel wat pijnlijk. De eerste dagen komt er een blaar op. Doorgaans zijn meerdere sessies nodig, bijv. 3 à 6 om de 1 à 2 weken. Voordat de arts cryotherapie toepast, kan het zijn dat hij eerst wat eelt wegsnijdt.

RF pen / Coagulatie

Wratten wegbranden is een mogelijkheid om wratten te verwijderen, dit wordt ook Coagulatie / curetteren van huidafwijking genoemd. Het wegbranden gaat snel en geeft meestal ogenblikkelijk resultaat. Het wrattenweefsel wordt met een hoogfrequente elektrische stroom verbrand. De elektrische stroom die door het weefsel gaat, droogt de wrat uit en brandt ze weg.

Voorafgaand aan beide behandelingen wordt er een verdovende crème aangebracht.

Kan een wrat kwaadaardig zijn?

Wratten zijn niet kwaadaardig en behandelen is niet nodig. Als gewone wratten en ouderdomswratten wratten klachten geven, is behandeling mogelijk door afschrapen, bevriezen met vloeibare stikstof, wegsnijden of elektrisch wegbranden. Vaak krijgt u hierbij een verdoving. Waterwratjes verdwijnen meestal vanzelf.

Hoe diep kan een wrat zitten?

Voetwratten zijn vaak hardnekkig en groeien diep in de huid door de druk op de voetzool. De vlakke wrat (verruca plana) is een glad, plat en slechts enkele millimeters groot, met huidkleurig/ roze of lichtbruin bobbeltje. Vaak zijn er veel tegelijk. Ze komen vooral voor op het gezicht, onderarmen, handruggen en benen.

Wat gebeurt er als je een wrat openkrabt?

Het virus verspreidt zich door huid-huid contact, vooral wanneer een wrat opengekrabd is: het virus kan dan makkelijker naar buiten. Op deze manier worden anderen met het virus besmet, of worden bij de 'patiënt' zelf andere huiddelen geïnfecteerd.

Blijft er een litteken over?

Bij oppervlakkige wrat blijft er geen litteken over maar bij een dermale (dieper gelegen) wrat kan het een enkele dagen/weken duren dat het litteken helemaal weg gaat. Het litteken wat over blijft is rood van kleur.

Wratten en moedervlekken verwijderen in Amersfoort en omgeving

Nazorg

Nabehandeling is over het algemeen niet nodig. Bij wrattenbehandeling waarbij de eeltlaag is verwijderd, bloedt de wrat soms wat na. Na de behandeling wordt er dan een pleister geplakt. De cellen van de behandelde huid sterven af en vormen een korst. Soms is de plek wat vochtig. Ook kan er een (bloed)blaar ontstaan. Deze blaar mag intact worden gelaten en droogt vanzelf langzaam in.

De behandelde plek kunt u het best droog houden. Als de huid open is gegaan, is het belangrijk een infectie te voorkomen. Er wordt geadviseerd om een antibiotische zalf in te smeren. Blootstelling aan de zon kan het cosmetische resultaat nadelig beïnvloeden, gebruik een zonnebrandcrème om dit te voorkomen.

Je mag 24 uur na de behandeling zwemmen maar draag wel altijd badslippers als de wrat op de voet zit. Droog het behandelde gebied na het baden goed af.